Үйлчилгээний нөхцөл


  • Зар нэмэхэд, засахад, болон нэмсэн зараа устгахад ҮНЭГҮЙ.
  • Зар нийт 60 хоногийн хугацаатай сайтад байрлана.
  • Зарын ерөнхий байдлыг баталгаажуулан нэмэх боловч үнэн зөвийг зөвхөн зарыг нэмсэн хүн бүрэн хариуцна.

  • Хориглох зүйлс :

  • Зарын хугацаа дуусаагүй байхад олон дахин давтан оруулахыг хориглоно.
  • Архи пиво болон садар самууны сурталчилгаа нэмэхийг эрс хориглоно.